Mødefacilitator og mediator
 

”Lad os blive klogere sammen” 

Lad mig hjælpe dig med at tænke, planlægge og gennemføre det skarpe møde, off-side eller konference og facilitere den gode dialog på dagen. Jeg har udviklet og faciliteret utallige møder både fysisk og on-line med alt fra flere hundrede deltagere til mindre grupper.
Der er efter min mening alt for langt mellem møder, der virkeligt flytter noget. Møder, hvor man har sat sig et klart mål, hvor der skabes energi og motivation, og hvor man gennem meningsfuld dialog bliver klogere sammen og får truffet gode beslutninger. Vi bruger alt for meget kostbar tid på endeløse møderækker, der ender i uklare aftaler, tilfældig dialog og manglende fælles fokus.
Jeg ved, det er svært både at deltage og facilitere mødet på samme tid, så lad os planlægge mødet sammen og blive skarpe på formålet og koblingen til de overordnede mål. Lad mig sikre, at vi får udnyttet diversiteten i gruppen til at skabe værdi og får skabt motivation, fremdrift og handling.
.

 

Jeg kan hjælpe dig med

 

L

Formål

At definere formål og ønsket udbytte.

L

Dagsorden

At få lavet en god og klar dagsorden. 

L

Dialog

At facilitere den gode dialog med plads til alle og rum til reflektion.

L

Konklusioner

At få samlet op på aftaler og konklusioner og få næste skridt i bogen.

L

Læring

At lave en ”klog” parkeringsplads til de emner, der er væsentlige men som er et sidespor. 

L

Deltagelse

At sørge for aktiv deltagelse, nærvær og god energi.